974 (574) 2010-10-22 - 2010-10-28

Konferencja poświęcona środkom psychoaktywnym

Nie tylko dopalacze: nowe środki psychoaktywne. Jak zapobiegać? Jak rozpoznawać? Jak reagować na nowe zagrożenia?" - to temat konferencji, która ma na celu przede wszystkim przekazanie osobom, które mają wpływ na młodzież, praktycznej wiedzy i umiejętności, pozwolających na lepsze rozpoznanie zjawiska.

„Dopalacze" to wierzchołek góry lodowej współczesnych zagrożeń społecznych - bardzo widoczny i bardzo nagłośniony, ale prawie zupełnie nierozpoznany. Kolejna konferencja Ośrodka RAZEM w ramach projektu Nowy Wspaniały Świat odpowie na niejedno ważne pytanie. Na spotkaniu przedstawimy też założenia do powstającego w RAZEM „Dekalogu profilaktycznego".
Organizatorem konferencji jest Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM, prowadzony przez In gremio, organizację pożytku publicznego. Konferencja jest realizowana z myślą o dyrektorach szkół, psychologach, pedagogach, wychowawcach i nauczycielach.


Konferencja odbędzie się w czwartek 28 października 2010 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Gdyńskim Liceum Autorskim przy ul. Pomorskiej 39/41.

Odpłatność: konferencja: 60 zł/os i warsztat: 25 zł/os. Pakiet konferencja i warsztat: 70 zł/os. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 25 października 2010 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie: www.razem.pl