Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Gdynia bezpieczną przystanią

21 października 2010 r. przedstawiciele władz Gdyni, policji i innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście podpisali w magistracie porozumienie dotyczące realizacji Gdyńskiego Policyjnego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Przystań - Gdynia" na lata 2011-2013.
W programie oprócz Miasta uczestniczyć będą m.in. Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz Straż Miejska. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa gdynian i turystów. Wśród wielu podejmowanych działań znajdą się m.in. policyjne patrole w miejscach zagrożonych i środkach komunikacji publicznej, spotkania edukacyjne policjantów z uczniami, zabezpieczenie imprez masowych i sezonu letniego oraz współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania patologiom.
Podobne porozumienia podpisywano już wcześniej, bowiem „Bezpieczna Przystań - Gdynia" funkcjonuje od 2005 r. Program przynosi zamierzone skutki i znacznie obniżył poziom przestępczości w Gdyni.