975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Medale dla małżeństw

8 listopada 2010 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbędzie się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie:
- godz. 13.00: Kornelia i Alfred Szczepaniakowie 60 lat, Zofia i Eugeniusz Wójcikowie 55 lat, Stefania i Adam Fusowie 52 lata, Teresa i Paweł Mędrzyccy 51 lat, Teresa i Wojciech Ciesielscy 50 lat, Lucyna i Edward Glińscy 50 lat, Irena i Jan Kobusińscy 50 lat, Władysława i Fryderyk Kowalikowie 50 lat, Maria i Lech Liedtke 50 lat, Teresa i Stanisław Olczakowie 50 lat, Krystyna i Stanisław Skłodowscy 50 lat.
- godz. 15.00: Maria i Jerzy Abrahamowie 50 lat, Aleksandra i Bronisław Czapiewscy 50 lat, Jadwiga i Kazimierz Dęga i 50 lat, Halina i Kazimierz Dunajscy i 50 lat, Sabina i Jerzy Matuszewscy i 50 lat, Teresa i Jerzy Regentowie i 50 lat, Urszula i Kazimierz Sibilscy i 50 lat, Janina i Marian Świdzińscy 50 lat, Teresa i Ryszard Wojasowie 50 lat, Halina i Marian Zbroszczykowie 50 lat.
Jubilaci w prezencie od Miasta otrzymają grafikę, kwiaty i dyplomy.