975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Podziękowania

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz wychowankowie Przedszkola nr 42 „Pod Modrzewiem" składają serdeczne podziękowania Komendantowi Oddziału Żandarmerii Wojskowej płk. Tadeuszowi Pachucie oraz chor. Arlecie Marcinkiewicz-Putzig, plut.Sławomirowi Nieżurowskiemu, st. szer. Tomaszowi Putzig, szer. Bartoszowi Stanikowi oraz psu Blondie za wzięcie udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom".
***
Dzienny Dom Pomocy Społecznej pragnie złożyć serdeczne podziękowania Seniorom Dionizemu Wofl- Dubiela, Romanowi Ilczuk, Seniorkom Stanisławie Malec, Marii Kneba, Helenie Wróbel, Janinie Sulimowicz, Wiesławie Warabida, Pelagii Zalewskiej za wkład w przygotowanie wystawy pt: „Kalejdoskop prac" oraz działalnośc na rzecz Domu. Pragniemy też podziękować panu Jerzemu Dawidowskiemu oraz panu Dariuszowi Małuszyckiemu za przychylność i pomoc w technicznych przygotowaniach do wystawy prac Seniorów.