975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu informuje

Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „CISZA" informuje, że:
- z uwagi na ograniczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadania prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zmuszony jest ograniczyć ilość beneficjentów. Z dniem 1.11.2010 roku w zajęciach rehabilitacyjnych na basenie będą brali udział, osoby zaliczone do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone tylko po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków formalnych. Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć rehabilitacyjnych jest Prezes Ewa Kopytyńska;
- jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, masz osobę niepełnosprawną w rodzinie lub jesteś zagrożony niepełnosprawnością, potrzebujesz wsparcia psychologicznego, porady prawnej, pomocy pracownika socjalnego, tłumacza języka migowego - przyjdź do siedziby Stowarzyszenia w każdy wtorek od godz 15.00 do 19.00 w Gdyni, ul. Boisko 4. Od stycznia działa Poradnictwo Psychoilogiczno - Prawne oraz punkt udzielania informacji. Sztab wykwalifikowanych specjalistów pomocy udziela bezpłatnie.
Projekt finansowany ze środków PFRON w ramach zadania zleconego Konkurs 4;
- zakończył cykl 3- dniowych warsztatów wyjazdowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt realizowany był w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Organizowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi sieci oparcia społecznego",
- serdecznie zaprasza wszystkie osoby w wieku 55+ do działającego Klubu Seniora w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Morskiej 89. Beneficjenci starsi ciałem ale młodzi duchem pod okiem terapeuty/ psychologa biorą udział we wspaniałych zajęciach plastycznych i kulinarnych. Dochód z wykonanych prac zostanie przeznaczony na zakup upominków świątecznych. Projekt finansowany ze środków Wojewody Pomorskiego.