975 (575) 2010-10-29 - 2010-11-04

Wykłady jubileuszowe - tym razem z biotechnologii

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia systemowej współpracy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z uczelniami wyższymi Trójmiasta zrodziła się inicjatywa pt. „Wykłady Jubileuszowe". W popularno-naukowej formule wybitni naukowcy członkowie Rady Programowej I ALO w Gdyni podczas 10 spotkań w kolejnych miesiącach przybliżą wybrane współczesne wyzwania dla nauki.

8 listopada 2010 r. o godz. 13:00 w siedzibie szkoły przy ul. Narcyzowej 6 wykłady pt. „Ocena ryzyka ekotoksykologicznego związków chemicznych - użycie zestawu metod diagnostycznych" oraz „Perfluorowane związki organiczne - modelowy przykład toksyczności substancji stosowanych dziś w przemyśle i życiu codziennym" przedstawi Kierownik Zakładu Enzymologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUM prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski.