Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
976 (576) 2010-11-05 - 2010-11-11

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Uwaga, organizacje pozarządowe!
Już po raz szósty gdyński samorząd przystępuje do Kampanii 1% „Mały procent - wielka sprawa", mającej na celu propagowanie wśród mieszkańców Gdyni idei przekazywania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.
Do akcji podobnie jak w latach ubiegłych, mogą przystąpić gdyńskie lub działające na rzecz gdynian organizacje posiadające status OPP.
Podczas prowadzonej wiosną na terenie całego miasta akcji promocyjno-informacyjnej będzie można spotkać wolontariuszy z przygotowanymi specjalnie na tę okazję ulotkami, upowszechniających ideę odpisu, udzielających informacji na temat możliwości i mechanizmów przekazywania 1% podatku oraz prezentujących organizacje biorące udział w kampanii. Zachęcamy zatem wszystkie działające na rzecz mieszkańców Gdyni organizacje pożytku publicznego do współpracy przy tworzeniu i realizacji kolejnej edycji Kampanii 1%.
Aby przyłączyć się do akcji „Mały procent - wielka sprawa" wystarczy przesłać lub dostarczyć do Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia):
• krótki opis działalności organizacji, opis zamierzeń i działań zrealizowanych w latach ubiegłych (maksymalnie 500 znaków);
• aktualny odpis z KRS-u;
• zdjęcia (w wersji elektronicznej, dobrej jakości, maksymalnie 10 fotografii);
• oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz prawa do publikacji zdjęć i wizerunku przedstawionych na nich osób;
• aktualną Ankietę Gdyńskiego Banku Danych.
Wszystkie materiały służyć będą promowaniu idei przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji Pożytku Publicznego.
Szczegółowe informacje oraz treść wspomnianego oświadczenia dostępne są także na stronie internetowej www.gdynia.pl/1procent.
Termin dostarczenia materiałów upływa 31 grudnia.
Zapraszamy do współpracy!

ikona