977 (577) 2010-11-12 - 2010-11-18

Jubileusz II LO

14 października 2011 roku odbędą się uroczyste obchody 80. rocznicy powstania II LO im. Adama Mickiewicza. Zgłoszenia do udziału w uroczystościach jak i balu absolwentów należy zgłaszać e-mailem na stronie internetowej szkoły: lo2gdynia.pl w zakładce „Jubileusz Szkoły" lub telefonicznie pod nr 58 620 17 50. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada 2010 r.