978 (578) 2010-11-19 - 2010-11-25

Rodzina bliżej siebie - mądra pomoc społeczna

W Gdyni odbyła się ogólnopolska konferencja „Pomorskie ogrody sukcesu" (15 - 16.11.2010), poświęcona nowym wyzwaniom w pracy socjalnej oraz rozwojowi systemu asystentury w pomocy społecznej. To element projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni „Rodzina bliżej siebie". Wśród jej uczestników znaleźli się m.in. dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej z całego kraju, przedstawiciele sądownictwa, psycholodzy i pedagodzy zajmujący się tematyką pracy socjalnej, reprezentanci środowisk akademickich, przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy. Gościem specjalnym był Janusz Gałęziak - Radca Minister w Wydziale ds. polityki społecznej, zatrudnienia, ochrony zdrowia i równości szans (Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli).

MOPS w Gdyni realizuje projekt systemowy Rodzina bliżej siebie" od 2008 r. Obecna trzecia edycja potrwa do końca 2010 r. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, borykających się ze złożonymi problemami, których skutkiem może być np. trwały rozpad rodziny, odebranie dzieci, realne zagrożenie bezdomnością czy wykluczenie na całe życie z rynku pracy i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym w przypadku osób niepełnosprawnych. Na realizację tej edycji przewidziano około 3,8 miliona złotych. Niespełna 10% tej sumy pochodzi ze środków własnych gminy - reszta to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Oprócz 93 rodzin i 33 osób usamodzielnianych, w projekcie znalazło się 60 osób niepełnosprawnych, z którymi podpisano indywidualne programy integracji społecznej i zawodowej. Zatrudniono 7 doradców osób niepełnosprawnych. Ponadto do programu zakwalifikowano 14 rodzin, w których występuje zagrożenie utratą mieszkania z powodu istniejącego zadłużenia czynszowego.
Planowana jest kontynuacja projektu - do 2013 r.