978 (578) 2010-11-19 - 2010-11-25

Wybory samorządowe - ważne informacje

Szanowny mieszkańcu Gdyni, w najbliższą niedzielę 21 listopada 2010 r. w wyborach samorządowych w lokalu wyborczym otrzymasz 3 karty do głosowania.
Wybierać będziemy:
- Prezydenta Gdyni;
- Radnych Miasta;
- Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.
W tym roku lokale wyborcze otwarte będą od godziny 8.00 do godziny 22.00!
Udając się do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dowód osobisty. W sytuacjach losowych można głosować na podstawie innych dowodów tożsamości np. paszportu, prawa jazdy.
Jak przebiega głosowanie?
Aby oddać głos w wyborach samorządowych należy:
- udać się do lokalu wyborczego między godziną 8.00 a 22.00,
- po wejściu do lokalu, podejść do stołu, za którym siedzi komisja wyborcza,
- pokazać komisji dokument tożsamości ze zdjęciem,
- pokwitować podpisem na liście wyborców odbiór 3 kart do głosowania,
- udać się z kartami do wyznaczonych miejsc zapewniających tajność głosowania,
- zagłosować na swojego kandydata,
- wrzucić karty wyborcze do urny.
Jak głosować na Prezydenta Miasta?
W naszym mieście o urząd Prezydenta ubiega się 4 kandydatów. Aby oddać ważny głos należy postawić znak „X" tylko przy JEDNYM NAZWISKU!
Jak głosować na Radnego Miasta?
Należy na karcie do głosowania odnaleźć swojego kandydata (zgłoszono ich w każdym okręgu kilkudziesięciu). Aby oddać ważny głos należy postawić znak „X" po lewej stronie przy nazwisku swojego kandydata - głosujemy tylko na JEDNEGO KANDYDATA!
Jak głosować na Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego?
O stanowisko Radnego Sejmiku ubiega się 135 kandydatów (w tym 56 kandydatów z Gdyni). Na otrzymanej karcie do głosowania należy postawić znak „X" po lewej stronie przy nazwisku tylko JEDNEGO KANDYDATA!
Głos jest nieważny jeśli: postawisz znak X na kandydatów z różnych list; nie postawisz żadnego znaku „X"; postawisz znak X przy nazwisku skreślonym, postawisz znak X na liście, której rejestrację unieważniono, lub postawisz znak inny niż X.
PAMIĘTAJ! Jeżeli chcesz, aby Twój głos był ważny nie możesz na karcie do głosowania stawiać jakichkolwiek innych znaków niż „X" . Punkt przecięcia kresek tworzących znak „X" musi się znaleźć w obrębie kratki. Dopiski poza kratkami nie mają żadnego znaczenia. Jeśli się pomylisz i postawisz znak „X" nie tam, gdzie chciałeś lub w sposób niewłaściwy - nie dostaniesz nowej karty do głosowania! Informacja o tym jak oddać głos, żeby był ważny, jest umieszczona na każdej karcie i na plakatach w lokalach wyborczych.
Jeżeli nie jesteś pewien w której komisji obwodowej powinieneś głosować, kto kandyduje w Twojej dzielnicy, nie wiesz kto kandyduje do Sejmiku Wojewódzkiego lub masz inne wątpliwości możesz wejść na stronę www.gdyniawybiera.pl i tam znaleźć potrzebne wiadomości w zakładce wybory samorządowe.
***
Zmieniły się siedziby obwodowych komisji wyborczych nr 37 i 38 w Witominie-Radiostacji. Wyborcy tych obwodów będą głosować w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narcyzowej 6. Wyborcy zamieszkali w Redłowie przy ulicy Powstania Wielkopolskiego numery od 109 do 121 nieparzyste będą głosowali w obwodzie nr 71 w Szkole Podstawowej nr 34 na ul. Cylkowskiego 5.
***
21 listopada 2010 roku podczas wyborów samorządowych osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00. W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 22.00. Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni.
Uwaga! Wewnątrz numeru zamieszczamy informacje o okręgach wyborczych w Gdyni.  

Okręgi wyborcze