979 (579) 2010-11-26 - 2010-12-02

Rekreacja w wodzie dla dzieci niepełnosprawnych

Wszystkie chętne osoby zainteresowane aktywnością ruchową dzieci niepełnosprawnych mogą wziąć udział w aqua warsztatach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 10 w Gdyni w ramach projektu „Gdynia po godzinach" - „ Aktywni pozytywni".
Temat: Aktywność ruchowa dzieci niepełnosprawnych w wodzie.
Termin: 26.11.2010 piątek godz.12.00 - 15.00. Miejsce: pływalnia przy Gimnazjum nr 3 w Chyloni, ul. Gospodarska 1.
Cele warsztatów:
- integracja dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi poprzez wdrażanie do niesienia pomocy innym ludziom;
- formy i metody pracy w zabawach rekreacyjnych w wodzie - dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z rodzicami i nauczycielami gdyńskich szkół;
- zespolenie grona ludzi zaangażowanych w rozwój i potrzeby dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, rodziców, nauczycieli.
Kontakt: Katarzyna Kuczyńska, tel. 58 663 73 04.