Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
979 (579) 2010-11-26 - 2010-12-02

XIII Konkurs Katyński

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII Gdyńskim Konkursie Katyńskim. Temat pracy badawczej to „Ślady materialne i duchowe pamięci o zbrodni katyńskiej na przykładzie Twojego regionu". Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków na „nieludzkiej ziemi", zbrodniach dokonanych na Polakach w czasie II wojny światowej, a także pielęgnowanie pamięci o pomordowanych, kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz szacunku do przeszłości polskiego narodu. 


Do 25 grudnia 2010 r. szkoły powinny zgłosić swój udział do sekretarzy konkursu (mailem lub faxem). Następnie uczniowie - indywidualnie lub zespołowo (grupa do 3 osób) - przygotowują prace pod kierunkiem nauczyciela, który powinien je zrecenzować i przesłać najlepsze do 4 marca 2011 r.
Opis pracy badawczej nie powinien przekraczać 7 stron maszynopisu (format A4, czcionka 12, odstęp 1,5). Uczestnicy muszą załączyć uporządkowane materiały badawcze (np. zdjęcia, wywiady, szkice, mapy, bibliografia itp.) wraz z opisami nawiązującymi do tekstu wiodącego. 

Uwaga! Do prac należy załączyć kartę informacyjną (imię i nazwisko autora/autorów, klasa, adres szkoły i telefon/fax, nazwisko nauczyciela-opiekuna). Pracę należy przesłać w jednym egzemplarzu gotowym do oceny (nie można tego zrobić drogą elektroniczną!). Komisja oceniająca zwracać będzie uwagę na samodzielność i wartość merytoryczną pracy i jej oryginalność. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25 marca 2011 r., a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 13 kwietnia 2011 r. Nagrodą główną jest tygodniowy rejs żaglowcem „Pogoria" po Morzu Śródziemnym. 

Zgłoszenia i prace należy przesyłać na adresy: VI Liceum Ogólnokształcące,
ul. Kopernika 34 81-424 Gdynia,
tel./fax 58 622 22 33, sekretarz: Małgorzata Krause-Szymura, e-mail: m.krause@vilo.org lub 

Urząd Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia tel. 58 668 21 16, sekretarz: Kazimierz Iwaszko, e-mail: k.iwaszko@gdynia.pl 

Organizatorzy: Urząd Miasta Gdyni, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska" w Gdyni, VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni i Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdyni.