980 (580) 2010-12-03 - 2010-12-09

GCI liderem innowacji i rozwoju

Gdyńskie Centrum Innowacji - zarządzające Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym - zostało laureatem konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010" w edycji regionalnej. GCI otrzymało tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju" w kategorii innowacyjny projekt unijny za stworzenie transgranicznej sieci dla rozwoju i promocji aktywnej edukacji w Gdyni i Kłajpedzie.
GCI zostało również docenione za podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz wzrostu gospodarki opartej na wiedzy, wspierających rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości.
Szczegóły: http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_66980.html