980 (580) 2010-12-03 - 2010-12-09

Nowy numer do nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że z dniem 24.11.2010 r. uległ zmianie dotychczasowy numer telefonu 58 620 00 41, za pośrednictwem którego pod numerami wewnętrznymi 360, 334, 319 można było uzyskać połączenie z inspektorami nadzoru budowlanego.
Z dniem 24.11.2010 r. można uzyskać połączenie telefoniczne z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni pod nowym numerem zewnętrznym 58 622 25 57 z numerami wewnętrznymi 28, 29, 32 do inspektorów nadzoru budowlanego i numerem wewnętrznym 33 statystyka i zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.
Niezależnie od powyższego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że dotychczasowy numer telefonu 58 620 73 27 do sekretariatu inspektoratu nadzoru budowlanego pozostaje bez zmian.