981 (581) 2010-12-10 - 2010-12-16

O tragedii grudniowej

16.12.2010 r. o godz. 18.00 w Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1 rozpocznie się promocja albumu Piotra Brzezińskiego, Roberta Chrzanowskiego, Anny Nadarzyńskiej - Piszczewiat „Zbrodnia bez kary. Grudzień 1970 w Gdyni Przebieg wydarzeń • represje • walka o prawdę" pod red. Małgorzaty Sokołowskiej. Książka autorstwa trójki młodych historyków z gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wydana przez Oficynę Verbi Causa, jest najnowszą próbą spojrzenia na grudniową tragedię. Album zawiera informacje na temat życia w mieście w latach 60., przebiegu gdyńskiego Grudnia, represji, które spadły na jego uczestników, a także wieloletniej, zwycięskiej walki gdynian o godne upamiętnienie ofiar „czarnego czwartku". Książka przybliża także problem systematycznego zakłamywania pamięci o Grudniu'70 przez władze komunistyczne.
Zawiera blisko 300 fotografii oraz 100 dokumentów, z których część nigdy jeszcze nie była publikowana.