981 (581) 2010-12-10 - 2010-12-16

Sto lat - pani Jadwigi!

W sobotę, 4 grudnia 2010 r. setne urodziny obchodziła pani Jadwiga Dominików z Gdyni.
Jadwiga Dominików urodziła się 4 grudnia 1910 r. w Uścieczku (wieś na Podolu, na Ukrainie). Po zajęciu ziem ukraińskich przez sowietów rodzina pani Jadwigi została wywieziona na Syberię, a ona musiała się ukrywać - wraz z mężem, który został później aresztowany przez NKWD i trojgiem dzieci. W 1945 r. przyjechała do Polski. Do czasu wyjścia męża z więzienia (uznany za wroga państwa radzieckiego i PRL-u, z wyrokiem śmierci zamienionym później na dożywocie, przebywał w więzieniach w Lublinie i Wronkach, zrehabilitowany w 1956 r.) mieszkała w Brzezinach koło Łodzi i pracowała jako pielęgniarka w tamtejszym szpitalu. Była cenioną i wielokrotnie nagradzaną pracownicą. Od 1953 r. aż do przejścia na emeryturę i śmierci męża przebywała na Dolnym Śląsku i pracowała w Szpitalu Powiatowym w Ziębicach.
W latach 70. przeniosła się do Gdyni, gdzie do dziś mieszka wraz z córką.