982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

List Prezydenta Gdyni do Premiera RP

10 grudnia 2010 r. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek skierował list do Premiera Rządu RP - Donalda Tuska i Minister Zdrowia - Ewy Kopacz, w którym domaga się unieważnienia konkursu na usługi kardiologiczne, przeprowadzonego przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ oraz zwraca się o rozważenie potrzeby zwiększenia środków na działalność zagrożonych oddziałów kardiologicznych.
W wyniku wspomnianego konkursu, został pozbawiony kontraktu Oddział Kardiologiczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, co pozbawia dostępu do procedur ratujących życie około 2,5 tys. pacjentów.