982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod nr 351823 -2010 w dniu 8.12.2010 r.
oraz na stronie internetowej UM - www.gdynia.pl/bip/uslugi
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia należy pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/uslugi.
Termin składania ofert - do dnia 21.12.2010 r. do godz. 11.30 (pokój nr 230 Urzędu Miasta Gdyni - Sekretariat Wydziału Inwestycji).
Otwarcie ofert odbędzie się 21.12.2010 r. godz. 12.00 sala nr 105 A w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Guzińska, fax 58 668 83 02, Wydział Inwestycji.


Dyrekcja
Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni, ul. Stawna 4-6
zatrudni pracowników na stanowisko: starszego recepcjonisty
- pracowników odpowiedzialnych głównie za utrzymanie czystości (sprzątanie pomieszczeń Krytej Pływalni) oraz funkcjonowanie recepcji.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę), CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00 pod numerem telefonu 58 698 90 65. Dokumenty można składać: na adres plywalnia.witomino@wp.pl lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 7.


W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2011 roku, przy kwocie na granty 600 000 zł, przyznano dotacje na realizację 38 zadań, realizowanych przez 28 organizacji:
1. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era Art na zadanie Piętnastka Era Art - 30 000 zł;
2. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era Art na zadanie VI Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej - Barwy i Faktury Gdynia 2011 - 30 000 zł;
3. Ośrodek Badań Latynoamerykańskich na zadanie Palcem po mapie: spotkania z kulturą latynoamerykańską - 7 000 zł;
4. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski na zadanie Harcerska Sekcja Gier Planszowych Obwodu Gdyńskiego ZHR - 1 400 zł;
5. Fundacja Wspólnota Gdańska na zadanie Gdyńska Szopka na Boże Narodzenie 2011 - 25 000 zł;
6. Stowarzyszenie Gdynia Turystyczna na zadanie Gra Miejska Gdynia ze wzgórz i morza - 15 000 zł;
7. Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji na zadanie Multi Kulti bajkowanie - bajki jako narzędzie edukacji międzykulturowej - 8 000 zł;
8. Stowarzyszenie Chór Cantus na zadanie Cantus-uj z nami! - 4000 zł;
9. Stowarzyszenie Concertino na zadanie Gdyńskie Impresje Muzyczne 2011 - 38 000 zł;
10. Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoTo na zadanie Gdynia Play Ground - 25 000 zł;
11. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna na zadanie 65 lat Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w 85-letniej historii Miasta Gdyni - 14 000 zł;
12. Gdyńska Orkiestra Symfoniczna na zadanie Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic - 15 000 zł;
13. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie Gdyński Sezon Chóralny Cantemus Omnes - 60 000 zł;
14. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra na zadanie Dialogi ze sztuką - 35 000 zł;
15. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie Wydawanie czasopisma Gdinsko Kleka - 4 000 zł;
16. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie Działalność Ośrodka Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w Gdyni - 7 000 zł;
17. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność zespołu pieśni i tańca Gdynia - 8 350 zł;
18. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdyni na zadanie Kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez działalność chóru męskiego Dzwon Kaszubski - 6 000 zł;
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego Jowita Gdynia na zadanie Artystyczne warsztaty taneczne zapraszają! - 5 000 zł;
20. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA w Gdyni Ognisko Centrum na zadanie Gramy czyli trójmiejskie spotkania z grami planszowymi - rodzinną rozrywką dla wszystkich pokoleń - 10 000 zł;
21. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Prelekcje i wykłady o starej Gdyni w ramach akcji Ocalić od zapomnienia - 2 100 zł;
22. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 23 - 13 200 zł;
23. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki - 5 000 zł;
24. Towarzystwo Miłośników Gdyni na zadanie Scena 138 - edukacyjny projekt artystyczny - 20 000 zł;
25. Stowarzyszenie Akuku Sztuka na zadanie Animation Now Festiwal Festiwal Aktualnej Animacji - 35 000 zł;
26. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni na zadanie IV Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy 2011 - 15 000 zł;
27. Fundacja Studentów i Absolwentów Szkół Wyższych na zadanie Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej Delfinalia 2011 - 8 000 zł;
28. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II na zadanie Chór FCKG - 15 000 zł;
29. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku na zadanie Koncerty w Muzeum Miasta Gdyni - 30 000 zł;
30. Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto na zadanie Watch Docs - Objazdowy Festiwal Prawa Człowieka w filmie - 15 000 zł;
31. Stowarzyszenie Project Adventure na zadanie Fest-In Festiwal Indian Gdynia 2011 - 10 000 zł;
32. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych na zadanie Czytaj aby zrozumieć świat... kobiet, czytaj aby zrozumieć świat... mężczyzn. Biesiada literacka - 26 700 zł;
33. Fundacja Art-Plast na zadanie II Gdyński Piknik z książką dla dzieci - 1 000 zł;
34. Fundacja Art-Plast na zadanie wystawa Kolor węgla oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez grupę artystyczną z Francji - 2 000 zł;
35. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki Dawnej na IX Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica - 30 000 zł;
36. Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na zadanie Upowszechnianie chóralistyki w kraju poprzez udział chóru Symfonia w festiwalach muzyki chóralnej - 7 000 zł;
37. In Gremio na zadanie VI przegląd twórczości dziecięcej RAZEM 2011 - 6 000 zł;
38. Centrum Chrześcijańskie Nowa Fala na zadanie Gdyński Chór Muzyki Gospel - 11 250 zł.


Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni przy ul. Żwirki i Wigury 14
zatrudni lekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy w karetce „Specjalistycznej", w poradni chirurgicznej i pomocy nocno-świątecznej i chirurgów z II stopniem specjalizacji.
Tel. kontaktowy: 58 660 88 19, 58 660 88 11.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu Nr 2/2010/V/M stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 33/10/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7.12.2010 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej o pow. 500 m², oznaczonej na karcie mapy KM 93 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 57/1, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz publikowany jest przez okres 21 dni tj. od 8.12.2010 r. do 28.12.2010 r.


Przedszkole
Samorządowe nr 7 w Gdyni
poszukuje do pracy od 1 stycznia 2011 roku nauczyciela wspomagającego.
Kontakt: 58 620 01 44.


Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2011 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „nowe zasady przyznawania dotacji na zabytki". Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, tel. 58 66 88 343.