982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Prezydent Gdyni spełnia marzenia podróżników!

Trzeba być młodym globtroterem, mieć marzenia, by wygrać w konkursie o Nagrodę im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w trakcie XIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni oraz XII Finału Konkursu Kolosy!
Impreza odbędzie się w dniach 11 - 13.03.2011 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia".
Nagroda im. Andrzeja Zawady przyznawana jest od 2002 r. Ma ona umożliwić młodym podróżnikom spełnienie ambitnych podróżniczo-eksploracyjnych celów.
Nagroda, to oprócz dyplomu, ufundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant podróżniczy w wysokości 15 000 zł - na zorganizowanie wyprawy!
Laureata, który nie ukończył jeszcze 30 lat wybierze Kapituła spośród zaproszonych do Gdyni podróżników, alpinistów, żeglarzy i grotołazów. Liczyć się będzie dotychczasowy dorobek oraz oryginalność i jakość projektu, na który laureat zobowiązuje się przeznaczyć grant. (Dopuszcza się możliwość zgłoszenie grupowego w przypadku gdy średnia wieku nie przekracza 30 lat).
Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Spotkań ilustrowanej prelekcji, o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.
Zgłoszenia należy przesyłać do 15 stycznia 2011 roku - pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia oraz kopię pocztą elektroniczną na adres: kapitula@kolosy.pl
Formularz oraz regulamin do pobrania - w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, parter budynku, siedziba Miejskiej Informacji lub www.gdynia.pl/spotkania
Dodatkowe informacje - 58 668 25 35, 36; e-mail: turystyka@gdynia.pl