982 (582) 2010-12-17 - 2010-12-23

Urzędnik na plus

„Urzędnik na plus" - to program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, od stycznia 2010 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ma on na celu poprawę jakości pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
PUP zatrudnił czworo nowych pracowników - 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych.
Program będzie realizowany w roku przyszłym, tak by poziom świadczonych usług został nadal zachowany.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, godziny przyjmowania interesantów: godz. 8.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku), tel. 58 620 49 54; 58 621 11 61.