983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

12. edycja konkursu „Gdynia bez barier”

Rozpoczęła się 12. edycja konkursu „Gdynia bez barier", który ma wspierać pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta.
„Gdynia bez barier" to część „Programu kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych", uchwalonego przez Radę Miasta Gdyni w listopadzie 2000 r. Celem konkursu jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy myślenia o niepełnosprawności. Nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. Zasady konkursu:
1. Przystępujący do konkursu składa wniosek, który powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej, tytuł programu, cel, propozycję innowacji i rozwiązań, kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
2. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
3. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Wnioski można składać do 28 lutego 2011 r. w Samodzielnym Referacie do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni - I piętro Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54), pok. 114 a, tel. 58 66 88 790, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl . Nagrodami w konkursie są: medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez Barier"; prawo użytkowania logo „Gdynia bez Barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego; obrazy artystów malujących ustami i stopami.
Finał XII edycji konkursu „Gdynia bez barier" planowany jest na maj 2011 r. i odbędzie się, jak co roku, w Teatrze Muzycznym w Gdyni.