983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Nowe inwestycje w gdyńskim porcie

14 grudnia 2010 r. w gdyńskim porcie oddano do użytku nowy magazyn wysokiego składowania, który znajduje się na zapleczu dwóch terminali kontenerowych przy ul. Kontenerowej 69. Będzie mógł obsługiwać ok. 40 samochodów ciężarowych na dobę.
Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku. W szybkim tempie powstał jednokondygnacyjny obiekt dwukomorowy, o konstrukcji żelbetowej. Magazyn, którego powierzchnia użytkowa wynosi prawie 8 tys. m², przeznaczony jest do składowania towarów drobnicowych wysoko przetworzonych w opakowaniach (z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych). Przeznaczony jest dla dwóch użytkowników, którzy do swojej dyspozycji mają po pięć stanowisk przeładunkowych.
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. już informuje o planach budowy w latach 2012 - 2013 kolejnego tego typu magazynu. Obiekt powstanie na terenie Portu Zachodniego przy ul. Wiśniewskiego 27. Magazyn o powierzchni użytkowej ok. 18,5 tys. m² obsłuży nawet ok. 200 samochodów ciężarowych na dobę. Korzystać z niego będzie kilku użytkowników, z możliwością obsługi od trzech do dziewięciu stanowisk przeładunkowych.
Więcej informacji na: http://www.port.gdynia.pl/