983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

V Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Talent zaprasza wszystkich młodych pasjonatów informatyki do udziału w V Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów. W tym roku młodzież może spróbować swoich sił w zawodach indywidualnych, a także połączyć siły z rówieśnikami w trakcie zawodów drużynowych (drużyny 4 - osobowe). Terminarz V Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów
1. Zawody indywidualne
• I etap: 10 I 2011 r. - 7 II 2011 r.;
• II etap: 2 IV 2011 r.;
• III etap (finał): 19-21 V 2011 r.;
2. Zawody drużynowe
• I etap: 10 I 2011 r. - 21 III 2011 r.;
• II etap: 26 III 2011 r.;
• III etap (finał) : 19 - 21 V 2011 r.
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów to bardzo ważne wydarzenie w terminarzu każdego młodego informatyka, a zawody finałowe i uroczysta gala podsumowująca, to możliwość spotkania się z najlepszymi z całej Polski.
Na gimnazjalistów czekają atrakcyjne nagrody, m.in. udział 30 uczestników zawodów indywidualnych i 40 uczestników zawodów drużynowych w dwutygodniowych letnich obozach naukowo-treningowych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty systemowe.
Wszystkie informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.talent.edu.pl