983 (583) 2010-12-24 - 2011-01-06

Związek Piłsudczyków zaprasza

Zarząd Związku Piłsudczyków RP TPJP Oddziału Pomorskiego w Gdyni zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 7 stycznia 2011 roku o godzinie 17.00 w IX LO przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni podsumowujące roczną pracę Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Budowy Pomnika Marszałka Piłsudskiego w Gdyni.
Przypomnimy, że obydwa komitety zostały powołane 8 stycznia 2010 r.
Informacje szczegółowe pod nr tel. 501 011 822.