986 (586) 2011-01-21 - 2011-01-27

Gdyńskie szkoły wśród najlepszych w Polsce

Gdynia jest miastem niezwykle atrakcyjnym także edukacyjnie. Potwierdza to najnowszy Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, stworzony przez dziennik „Rzeczpospolita" wraz z czasopismem „Perspektywy".
W rankingu szkół w woj. pomorskim pierwsze miejsca zdobyły gdyńskie szkoły: III LO i VI LO (w rankingu liceów) oraz Technikum Hotelarskie (w rankingu techników). III LO uzyskało I miejsce w Polsce w zakresie wyników matur, a Technikum Hotelarskie 12 miejsce w Polsce. Ranking techników przeprowadzony został po raz pierwszy i uwzględniał wyniki matur i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.
Ranking szkół potwierdził wysoki poziom gdyńskich placówek. Znalazło się w nim 15 gdyńskich szkół! Oprócz wyżej wymienionych także:
- wśród liceów: Ogólnokształcące Liceum Jezuitów im. św. St. Kostki, I Akademickie LO im. Zasłużonych Ludzi Morza, Katolickie LO im. Jana Pawła II, X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej, IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, XIV LO;
- wśród techników: Technikum Gastronomiczne, Technikum w ZS Chłodniczych i Elektronicznych, Technikum Transportowe, Technikum w ZS Administracyjno - Ekonomicznych, Technikum w Zespole Szkół Ekologicznych.
Większość gdyńskich szkół dzięki bardzo dobrym wynikom uzyskanym z egzaminów maturalnych znalazła się w gronie najlepszych szkół w Polsce. Warto podkreślić, że świetne wyniki gdyńskich szkół to wynik działań dyrektorów, nauczycieli i gdyńskiego samorządu. Nie można zapominać, że uczniowie nie tylko przygotowują się do trudnych egzaminów maturalnych czy, jak w przypadku techników, także zawodowych. Codzienne życie szkoły to również inne zajęcia, np. sportowe czy teatralne, a także wolontariat.

ikona