986 (586) 2011-01-21 - 2011-01-27

Podziękowania

Pragnę podziękować wszystkim ludziom wielkiej dobroci zaangażowanym w przygotowanie wigilii Świąt Bożego Narodzenia w 2010 roku, organizowanej w kościele oo. Franciszkanów. W szczególności wolontariuszom z gdyńskiego Mrowiska, Gdyńskiemu Hufcowi Harcerek „Przystań", Gdyńsko-Sopockiemu Hufcowi Harcerek „Przylądek", Gdyńskiemu Hufcowi Harcerzy PASIEKA, Gdyńskiemu Hufcowi Harcerzy ZBROJA, panu Krzysztofowi Sikorze, panu Piotrowi Gotowale oraz młodzieży szkolnej i dorosłym zawsze licznie pomagającym w organizacji naszego wspólnego spotkania.
Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

***
Stowarzyszenie Alter Ego dziękuje pani Małgorzacie Grześkiewicz, panu Radosławowi Grzegorzewskiemu, panu Łukaszowi Rat Czerwińskiemu, firmom AMPERA.biz, ArtExtreme.eu za pomoc przy realizacji przedstawienia jasełkowego oraz Teatrowi Miejskiemu im. Gombrowicza za wypożyczenie strojów, Zespołowi Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego za wypożyczenie rzutnika, wykorzystanych do jasełek.

ikona