987 (587) 2011-01-28 - 2011-02-03

Gdyński Biznesplan

31 stycznia mija termin nadsyłania zgłoszeń do dziewiątej edycji konkursu „Gdyński Biznesplan". Nagroda główna to 25 000 zł!
Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie do prowadzenia przyszłej bądź też przeniesienia obecnej działalności na teren Gminy Gdynia.
W kolejnym etapie konkursu uczestnicy będą musieli dostarczyć do 31 marca przygotowane biznesplany. W trakcie wezmą udział w szkoleniach i spotkaniach z ekspertami w zakresie m.in. prawidłowej konstrukcji biznesplanów. Trzeci etap zakończy się wyłonieniem finałowej dziesiątki i ogłoszeniem wyników konkursu podczas gali finałowej, która odbędzie się 31 maja 2011 r.
Dodajmy, że w poprzednich edycjach zwyciężyły 24 biznesplany. Z tego 21 pomysłów zostało zrealizowanych, a firmy założone przez laureatów działają prężnie w Gdyni.
Regulamin, harmonogram i inne szczegóły konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl.
Zapraszamy do udziału i życzymy biznesowego sukcesu!

ikona