987 (587) 2011-01-28 - 2011-02-03

Nasza droga zima

Tegoroczna zima, która rozpoczęła się na dobre już w listopadzie 2010 r. - przysparza wszystkim sporo kłopotów i jest bardzo kosztowna. W Gdyni w dwóch ostatnich miesiącach 2010 roku walka ze skutkami zimy kosztowała ok. 8 mln zł. Najdroższym dniem był 14 grudnia 2010 r., kiedy to koszt utrzymania jezdni i chodników wyniósł ok. 430 tys. zł. W ciągu doby spadło 14 cm śniegu. Tego dnia pojazdy uczestniczące w Akcji Zima posypały środkami chemicznymi jezdnie o długości ponad 5 600 km, pługując bez posypywania ok. 2 700 km.

Z terenu naszego miasta wywożono również zalegający śnieg. W okresie od grudnia 2010 r. do stycznia 2011 r. z Gdyni wywieziono 12 878 m3 śniegu, co kosztowało 215 970 zł. Śnieg wywożono w pierwszej kolejności:
- z rejonu skrzyżowań i przejść dla pieszych (ze szczególnym uwzględnieniem rejonów szkół, przedszkoli i przychodni);
- z pasów drogowych usytuowanych na terenach o zwartej zabudowie mieszkaniowej w dzielnicach: Dąbrowa, Chwarzno, Oksywie, Pogórze, Chylonia, Redłowo, Orłowo
- z rejonu miejsc postojowych objętych Strefą Płatnego Parkowania.
Zlecanie prac oparto na zgłoszeniach Policji, Straży Miejskiej i mieszkańców.

Niestety, zima bardzo mocno wpłynęła na pogorszenie stanu technicznego nawierzchni gdyńskich ulic. Dlatego od początku roku Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni podejmuje intensywne działania, by usunąć ubytki zagrażające bezpieczeństwu. W styczniu 2011 r. wbudowano ok. 240 ton masy bitumicznej. Koszt tych robót wyniósł ok. 255 tys. zł. Prace prowadzono m.in. na ulicach: Morskiej, Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej, Al. Zwycięstwa, Płk. Dąbka, Hutniczej, Unruga.

Remonty te mają jedynie charakter doraźny. Z chwilą poprawy warunków atmosferycznych ZDiZ przystąpi do docelowych napraw nawierzchni ulic.

ikona