Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
987 (587) 2011-01-28 - 2011-02-03

Szkolenia i kursy

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujących mieszkańców Gdyni z maksymalnie średnim wykształceniem na bezpłatne kursy doskonalące zawodowo w ramach projektu pn. „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kursy dla kobiet:
- Pracownik biurowo-administracyjny,
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.
Kursy dla mężczyzn:
- Spawanie metodą TIG aluminium,
- Malarz-szpachlarz.
Grupa preferowana: osoby w wieku 45+ i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Kursy realizowane będą poza godzinami pracy.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58-622-60-17, www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji.
***
Fundacja Gospodarcza, realizująca projekt Dobry Start, zaprasza osoby niepracujące, mieszkające na terenie powiatu Miasta Gdynia, które nie ukończyły 25 roku życia i są zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu przewidziane jest wsparcie doradczo-szkoleniowe, dotacja inwestycyjna do 40 tysięcy złotych oraz wsparcie pomostowe w pierwszym roku prowadzenia firmy.
Rekrutacja do projektu trwa od 7 lutego do 4 marca 2011 roku. Regulamin projektu i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.fundacjagospodarcza.pl. Więcej informacji pod numerem tel. 58 622 60 17.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
***
Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. (Gdynia, ul. Starowiejska 11/2) zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Wiek informacji" skierowany jest do osób pracujących i zameldowanych na terenie woj. pomorskiego, które chcą nabyć nowe umiejętności bądź podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących szkoleń:
• kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze/ kurs technik pamięciowych (30 godzin);
• zaawansowane funkcje pakietu MS Office (90 godzin);
- łącznie 120 godzin.
Zajęcia odbywają się w godzinach porannych od 8.30 do 12.30. Szkolenie startuje 28 lutego.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby posiadające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zameldowane na terenie woj. pomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Niezbędne dokumenty wymagane na etapie zgłoszenia do projektu: podpisany formularz zgłoszeniowy; zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło na terenie woj. pomorskiego; kserokopia dokumentu tożsamości; oświadczenie o miejscu zameldowania/ zameldowania tymczasowego na terenie woj. pomorskiego.Wszystkie dokumenty rekrutacyjne powinny zostać dostarczone do biura w Gdyni w formie papierowej.
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: http://www.pracy.com.pl/wiek/rekrutacja.php
***
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni (ul. Tatrzańska 35) zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach prowadzonych w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego.
Zajęcia rozpoczynają się 1 lutego br. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie szkół średnich, studenci i wszystkie osoby interesujące się problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego.
W programie:
- kurs „Środowisko Morza Bałtyckiego" w soboty w godz. 9.00-11.15;
- kurs „Zrównoważony rozwoj regionu" w soboty w godz. 11.45-14.00;
- kurs „English for Environmental Science" w środy w godz. 17.00-18.30.
Szczegółowe informacje na stronie: ww.arrupe.org oraz tel. 58 661 65 82.

ikona