988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Dla seniorów

Rada Dzielnicy Redłowo zaprasza w poniedziałki w godz. 15.00 - 17.00 seniorów z naszej dzielnicy na bezpłatne zajęcia do Klubu Seniora „Redłowskie Słońce", który mieści się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1.
Informacje pod nr tel. 58 622 24 24.

ikona