988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Kasy Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24

Urząd Miasta Gdyni informuje, że istnieje możliwość płacenia podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy gruntu oraz opłaty skarbowej w kasach Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24 (parter w byłym budyneku PLO) w godzinach od 8.00 do 16.00. Opłaty przyjmowane będą na podstawie zleceń wystawianych przez pracownika Urzędu w pokoju 110, I piętro. 

ikona