988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Kursy dla niepełnosprawnych gdynian

BCH Gwarancja realizuje projekt szkoleniowy skierowany do mieszkańców Gdyni pt: „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych" finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które pozostają bez zatrudnienia. W ramach projektu oferowane jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczno - zawodowe oraz szkolenia dające możliwość uzyskania atrakcyjnych i pożądanych kwalifikacji na rynku pracy, a tym samym zatrudnienia. Szkolenia są całkowicie bezpłatne. Dla każdego z uczestników przewidziane jest stypendium wypłacane po zakończeniu udziału w projekcie. Więcej informacji pod nr telefonu 58 305 60 41 oraz na stronie internetowej www.noweumiejetnosci.pl. Zapraszamy również do kontaktu mailowego: e-mail: mariola.chabasinska@gwarancja.com.pl 

ikona