988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Pracownicy socjalni na Witominie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje, że od 24 stycznia 2011 r. nowy punkt w ramach Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 4 rozpoczął pracę przy ul. Widnej 8 (tel. 58 620 86 96). Mieszkańcy Gdyni z rejonu Witomina i Chwarzna mogą się tam zgłaszać do pracowników socjalnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 11.00.
Dodatkowych informacji udziela Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4, ul. Abrahama 59 (tel. 58 620 24 00).

ikona