988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Spotkanie Związku Piłsudczyków

Zarząd Związku Piłsudczyków RP Oddziału Pomorskiego w Gdyni zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 8 lutego 2011 roku o godzinie 17.00 w IX LO przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni podsumowujące roczną pracę zarządu. Walne zebranie członków zatwierdzi też sprawozdania dla Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP oraz uzupełnieni skład zarządu. Obecność członków obowiązkowa.
Informacje szczegółowe: Julian Michaś, tel. 501 011 822.

ikona