988 (588) 2011-02-04 - 2011-02-09

Wolontariat dla młodych

Do 13 lutego 2011 r. można zgłaszać się na krótkoterminowy wolontariat europejski „The youth of Sliven today, future of Europe tomorrow". Wolontariat odbywać się będzie w dniach 1.04 - 1.05.2011 r. w Sliven w Bułgarii. Organizatorem jest Centrum Współpracy Młodzieży, ul. Komandorska 42/4, 81-232 Gdynia.
Osoba odpowiedzialna za szkolenie: Magdalena Herszkowicz (magdalena@cwm.org.pl, 58 6202480)
Język roboczy: angielski
Wiek uczestników: 18 - 30 lat. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby z woj. pomorskiego.
Podczas projektu będzie możliwość pracy w mieście Sliven, w którym organizowany będzie festiwal „The youth of today Sliven future of Europe tomorrow". W projekt zaangażowanych będzie 15 wolontariuszy z 5 krajów: Austrii, Grecji, Polski, Turcji i Włoch. W trakcie projektu uczestniczyć będziesz w przygotowaniach, realizacji oraz promocji festiwalu. Program festiwalu obejmuje m.in.: paradę w dniu otwarcia festiwalu na głównej ulicy miasta Sliven; konkurs talentów; koncert; noc disco; wystawę prac młodych artystów. Projekt umożliwi poznania bułgarskiej i europejskiej kultury oraz tradycji, codziennego życia, aspiracji młodych Bułgarów i działalności organizacji młodzieżowych.
Koszty transportu lokalnego, wyżywienia, zakwaterowania, programu, kieszonkowe oraz 90% kosztów podróży pokrywają bułgarscy organizatorzy w ramach Programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu". Wolontariusz pokrywa jedynie 10% kosztów podróży międzynarodowej.
Aby wziąć udział w projekcie:
1. Prześlij CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny w języku angielskim najpóźniej do 13.02.2011 r. Dokumenty można przesłać pocztą, faxem (58 660 64 45), lub e-mailem (magdalena@cwm.org.pl);
2. Centrum Współpracy Młodzieży skontaktuje się z wybranymi osobami w celu spotkania indywidualnego, którego celem będzie bliższe poznanie wolontariusza oraz jego motywacji. O ostatecznych wynikach rekrutacji wolontariusz zostanie poinformowany droga mailową.
W liście motywacyjnym należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego interesuje Cię wolontariat, dlaczego chcesz wyjechać zagranicę, jakie są Twoje zainteresowania, w jaki sposób chciałabyś je rozwijać, jakie są Twoje doświadczenia międzynarodowe, jak chciałabyś wykorzystać po powrocie wiedzę i umiejętności nabyte przez Ciebie podczas pobytu za granicą, opisz swoje cechy charakteru oraz dotychczasowe doświadczenia poza szkolne -praca, wolontariat, współpraca z organizacjami itp.

ikona