990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

Bezpłatne kursy doskonalące zawodowo

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracujących mieszkańców Gdyni z maksymalnie średnim wykształceniem na bezpłatne kursy doskonalące zawodowo połączone z doradztwem zawodowym. Projekt: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy" finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i trwa od stycznia 2011 do końca 2012 roku. Kursy:
- dla kobiet: Pracownik biurowo-administracyjny, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Wizaż, Projektowanie biżuterii.
- dla mężczyzn: Spawanie metodą TIG aluminium, Malarz-szpachlarz, Spawanie drutem proszkowym w osłonie CO2, Spawanie metodą TIG stali nierdzewnej, Ogólnobudowlany, Monter instalacji sanitarnych.
Grupa preferowana: osoby z orzeczoną niepełnosprawnością i osoby w wieku 45+.
Kursy realizowane będą poza godzinami pracy. Ich uczestnikami mogą zostać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Z udziału w projekcie wykluczone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Dodatkowe informacje: Fundacja Gospodarcza - Gdynia, ul. Olimpijska 2; tel. 58 622 60 17; www.fundacjagospodarcza.pl - projekty w fazie realizacji (projekt: „Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy"). 

ikona