990 (590) 2011-02-18 - 2011-02-24

Komunikat Wydziału Dochodów UM

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego Gdyni roznoszą decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2011.
Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywa się:
· od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00,
· w soboty w godz. od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą.
Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można:
Przelewem bankowym na konto:
NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni
36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;
W oddziałach Banku Nordea (bez dodatkowych opłat) na terenie Gdyni:
· ul. 3 Maja 27/31;
· ul. Kielecka 2;
· ul. Kilińskiego 10;
· ul. Starowiejska 41/43;
· pl. Górnośląski 17;
· ul. Gen. Marii Wittekówny 2.