991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Kto zostanie Kustoszem Pamięci Narodowej?

Do 15 marca można nadsyłać zgłoszenia do 10. edycji konkursu Kustosz Pamięci Narodowej organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. W tym roku należy dokonać tego za pomocą specjalnego formularza elektronicznego.
Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę przyznaje kapituła złożona z wybranych historyków oraz dotychczasowych laureatów, której przewodniczy prezes IPN.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne dołączając zgodę kandydatów na zgłoszenie. W zeszłym roku zmieniono zasady nominowania kandydatów do nagrody. Osoby zainteresowane zgłoszeniem proszone są o wypełnienie specjalnego formularza dostępnego na stronie IPN i przesłanie go na adres e-mail: kustosz@ipn.gov.pl. (w tym roku nie obowiązują już zgłoszenia przesyłane listownie). W przypadku zgłoszeń dokonanych w latach ubiegłych należy zaznaczyć tą informację we wniosku.
W dotychczasowych 9. edycjach konkursu organizowanych od 2002 r. nagrodzono łącznie 38 osób i instytucji, w tym m.in. Władysława Bartoszewskiego, Pawła Jasienicę, Związek Polaków na Białorusi kierowany przez Andżelikę Borys czy Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. W zeszłym roku Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej odebrał m.in. prof. Jan Łopuski z Gdyni (jego kandydatura została zgłoszona przez gdański oraz rzeszowski oddział IPN).
Pełna lista laureatów nagrody konkursu Kustosz Pamięci Narodowej, formularz zgłoszeniowy do pobrania, jak również pozostałe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronach:
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/305/15343/Rusza_kolejna_edycja_Nagrody_IPN__Kustosz_Pamieci_Narodowej.html
oraz http://ipn.gov.pl/portal/pl/230/3702/Nagroda_Kustosz_Pamieci_Narodowej.html.