991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Turniej Debat 2011

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci Gdynia" i Trójmiejska Akcja Filozoficzna zapraszają gdyńskich licealistów do udziału w projekcie edukacyjnym - Turniej Debat, w którym nagrodą główną jest wyjazd do Brukseli i wizyta w instytucjach Unii Europejskiej.
Tegoroczna edycja będzie się składała z trzech niezależnych części (można wziąć udział tylko w jednej):
- konkurs na mowę o prawach kobiet,
- warsztatów i wykładów o świadomym prowadzeniu dyskusji,
- Turnieju Debat w stylu oksfordzkim.
Dwuosobowe drużyny z różnych liceów zmierzą się w retorycznych pojedynkach i na drodze systemu pucharowego wyłaniani będą zwycięzcy.
Przebieg takiego pojedynku będzie następujący: drużyny losują tezę, o którą będą się spierać, a następnie losują, która drużyna będzie „za", a która „przeciw" tezie. O zwycięstwie decyduje spryt i siła argumentu.
Zgłoszenia i informacje: www.gdynia.smd.org.pl. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników. Ponadto uczestnicy mogą zgłaszać się sami. Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres uczestników oraz nazwę ich szkoły.
Prace konkursowe należy przesyłać do 6 marca a zgłoszenia do Turnieju Debat przyjmowane są do 15 marca 2011 r.