991 (591) 2011-02-25 - 2011-03-03

Wybory do Rad Dzielnic - 27 marca 2011 r.

25 lutego 2011 r. o godz. 20.00 mija termin przyjmowania przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni zgłoszeń kandydatów na radnych dzielnicy.Wybory odbędą się 27 marca 2011 r. Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju 216 gdyńskiego magistratu (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).
Choć radni pełnią swoje funkcje społecznie, a więc nie otrzymują wynagrodzenia, to mają wielki wpływ na to co dzieje się w ich dzielnicach. Dzięki zmianom wprowadzonym przez Radę Miasta w ubiegłym roku rady dzielnic dysponować będą znacznie większymi niż dotychczas funduszami, w tym na inwestycje.
Gdynia podzielona jest na 22 dzielnice. Jedynie w Chyloni, największej z nich, mieszkańcy wybierać będą 21 radnych, w pozostałych dzielnicach - po 15 osób.
Czekamy na aktywnych gdynian, którzy chcieliby być współgospodarzami swojej dzielnicy.
Warto również wspomnieć, że zmniejszono liczbę podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury na radnego. Teraz wystarczy poparcie 50 wyborców (poprzednio 150) na stałe zamieszkałych w danej dzielnicy, będącej okręgiem wyborczym.
Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady. Kandydat na radnego musi na stałe zamieszkiwać na terenie okręgu wyborczego, w którym ubiega się o mandat. Lista kandydatów może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.
Druki zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych można pobrać ze strony internetowej: www.gdynia.pl/wybory2/7033_.html.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.gdyniawybiera.pl.
Dzięki zmianom w sposobie finansowania rady dzielnic będą otrzymywać odrębne środki finansowe na inwestycje drogowe oraz zieleń (place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne, parki, zieleńce). W latach 2011-2012 to ok. 1 mln zł, natomiast w latach 2013-2014 ok. 9 mln zł rocznie!
Kwoty, do dyspozycji poszczególnych rad, zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz powierzchni terenów zamieszkałych na terenie dzielnicy. Rady dzielnic wciąż będą dysponowały środkami, które mogą być przeznaczane na ich dowolne potrzeby, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy. Obecnie to 7,5 zł na mieszkańca. Ogólna kwota dla wszystkich rad dzielnic w tym roku to prawie 1,8 mln zł.
Przypominamy również, że rady dzielnic mogą brać udział w czterech konkursach: „Bezpieczna dzielnica" (pula nagród w 2011 r. -125 tys. zł), „Gdynia po godzinach" (125 tys. zł), „Kultura w dzielnicy" (125 tys. zł), „Piękna dzielnica" (400 tys. zł).
***
W dniu 27 marca 2011 roku podczas wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 19.00. W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 20.00. Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni.