992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Dla rodziców

Rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dziecko, upewnić się w swoich metodach wychowawczych, poprawić swoje relacje z dzieckiem nauczyć się być jeszcze lepszym rodzicem, wymienić się doświadczeniami z innymi.
Zapraszamy na konsultacje indywidualne - w każdy wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę) oraz na zajęcia z cyklu: „Szkoła dla Rodziców".
Harmonogram zajęć:
Temat: „Fazy rozwoju dziecka i charakterystyczne dla tych faz trudności" - 4 - 5.03.2011 r. /piątek w godz. 16.00 - 20.00; sobota w godz. 9.00 -15.00/;
Temat: „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka" - 18 - 19.03.2011 r. /piątek w godz. 16.00 - 20.00; sobota w godz. 9.00 - 15.00/;
Temat: „Kary i nagrody w wychowaniu dziecka" - 1 - 2.04.2011 r. /piątek w godz. 16.00 - 20.00; sobota w godz. 9.00 - 15.00;/
Temat: „Jak zachęcić dziecko do współpracy" - 15 - 16.04.2011 r. /piątek w godz. 16.00 - 20.00; sobota w godz. 9.00 - 15.00/;
Zajęcia odbywają się w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, Gdynia.
Na konsultacje i warsztaty zapraszamy wszystkich rodziców, niezależnie od wieku dziecka; tel. 58 621 61 35.
***
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne „Promyk" w Gdyni realizuje projekt dofinansowany przez PFRON „Terapia psychologiczna i wsparcie psychologiczne osób niepełnosprawnych i ich rodzin".
W ramach tego projektu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych. Są one okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Na miarę potrzeb uczestników proponowane są tematy psychologiczne (np. komunikacja, uczucia, stres) po to, by rozwijać umiejętności, które przydatne są w codziennym życiu (m.in. jak skutecznie się porozumiewać, jak radzić sobie ze stresem, itp).
Jednak najważniejszym celem tych spotkań jest wzajemne zrozumienie i wsparcie, którego Rodzice dostarczają sami sobie. Stąd Stowarzyszenie zaprasza na kolejne spotkania, aby doświadczyć, że obecność drugiego człowieka pomaga przeżywać i rozwiązywać własne kłopoty, że wspólnie łatwiej znosić codzienne trudności i skutecznie je przezwyciężać.
Warto przeznaczyć nieco czasu dla siebie i własnego rozwoju. Spotkania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia w Gdyni przy ul. Maciejewicza 11 w każdy wtorek od godz. 18.00.  

ikona