Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni zaprasza zespoły teatralne z gdyńskich szkół podstawowych do udziału w XIV Małym Gdyńskim Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych, które odbędzie się 13 maja 2011 r.
Regulamin zostanie rozesłany drogą elektroniczną do szkół oraz będzie dostępny na stronie internetowej: www.sp17.edu.pl.