992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Już niedługo wybory do Rad Dzielnic!

27 marca 2011 r. odbędą się wybory do Rad Dzielnic. Choć radni pełnią swoje funkcje społecznie, a więc nie otrzymują wynagrodzenia, to mają wielki wpływ na to co dzieje się w ich dzielnicach. Dzięki zmianom wprowadzonym przez Radę Miasta w ubiegłym roku rady dzielnic dysponować będą znacznie większymi niż dotychczas funduszami, w tym na inwestycje.
Gdynia podzielona jest na 22 dzielnice. Jedynie w Chyloni, największej z nich, mieszkańcy wybierać będą 21 radnych, w pozostałych dzielnicach - po 15 osób.
511 osób kandyduje w tegorocznych wyborach do Rad Dzielnic. Imienną listę znaleźć można na stronie internetowej: www.gdynia.pl
Rady dzielnic dysponują środkami, które mogą być przeznaczane na potrzeby dzielnic, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy. Obecnie to 7,5 zł na mieszkańca. Ogólna kwota dla wszystkich rad dzielnic w tym roku to prawie 1,8 mln zł.
Warto przy okazji wspomnieć, że dzięki zmianom w sposobie finansowania rady dzielnic od 2011 roku będą otrzymywać dodatkowe środki finansowe na inwestycje drogowe oraz zieleń (place zabaw, tereny sportowo - rekreacyjne, parki, zieleńce). W latach 2011-2012 to ok. 1 mln zł, natomiast w latach 2013-2014 ok. 9 mln zł rocznie!
Przypominamy również, że rady dzielnic mogą brać udział w czterech konkursach: „Bezpieczna dzielnica" (pula nagród w 2011 r. - 125 tys. zł), „Gdynia po godzinach" (125 tys. zł), „Kultura w dzielnicy" (125 tys. zł), „Piękna dzielnica" (400 tys. zł).
11 i 25 lutego 2011 r. w „Ratuszu" zamieścimy wykaz obwodów głosowania z podziałem na okręgi wyborcze wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych w Gdyni.
***
W dniu 27 marca 2011 roku podczas wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania.
Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 19.00.
W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 20.00. Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni. 

ikona