Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Kasy Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24

Urząd Miasta Gdyni informuje, że istnieje możliwość płacenia podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy gruntu oraz opłaty skarbowej w kasach Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24 (parter były budynek PLO) w godzinach 8.00 - 16.00.
Opłaty przyjmowane będą na podstawie zleceń wystawianych przez pracownika Urzędu w pokoju 110, I piętro.