Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Rekrutacja do przedszkoli

Od września 2011 roku obowiązkiem przedszkolnym objęte będą dzieci 5-letnie. Może być on realizowany zarówno w przedszkolu jak i w szkole (tzw. „0"). Rok szkolny 2011/2012 jest ostatnim rokiem szkolnym, w którym rodzice decydują o podjęciu nauki w klasach I przez dzieci 6-letnie.
W roku 2010/2011 760 6-latków podjęło naukę w klasach I, a 250 5-latków edukację w „0" w szkole. By możliwie wcześnie rozpoznać preferencje rodziców, rekrutację do przedszkoli planujemy od 1.03 do 4.04.2011 r. Uczęszczające już do przedszkoli 3 i 4-latki nie uczestniczą w rekrutacji, gdyż mają zapewnioną kontynuację edukacji przedszkolnej (2.949 dzieci). Rekrutacja obejmie 3-latki i uzupełniająca dla 4 i 5-latków. W każdym gdyńskim przedszkolu samorządowym powstanie nowy oddział dla dzieci 3-letnich. W miarę wolnych miejsc przyjmowane będą także dzieci 2,5-letnie. (Obecnie do przedszkoli uczęszcza 132 2,5-latków). By zapewnić wszystkim dzieciom 5-letnim możliwość realizowania obowiązku przedszkolnego, większość gdyńskich szkół podstawowych zorganizuje klasy „0" (24 na 29). Dyrektorzy szkół podstawowych zaproszą rodziców dzieci 5 i 6-letnich na spotkania, by przedstawić ofertę szkoły.
W Gdyni jest 37 przedszkoli samorządowych i 11 „niesamorządowych", funkcjonuje 11 punktów przedszkolnych „niesamorządowych" i 1 samorządowy (dla dzieci z autyzmem).
Obecnie 80% gdyńskich dzieci objętych jest opieką przedszkolną. 

ikona