992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu poświęconemu zmianom w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przygotowywaniu ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdań z realizacji tych zadań na podstawie nowych wzorów.
Szkolenie odbędzie się w dniu 10 marca 2011 roku (czwartek) w godz. 17.00 - 20.00 w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego przy alei Zwycięstwa 96/98.
Udział w nim będzie bezpłatny, a zgłoszenia należy kierować do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych pod nr telefonu: 58 661 35 41.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

ikona