992 (592) 2011-03-04 - 2011-03-10

Zimowa pomoc bezdomnym

Przypominamy, że koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych MOPS-u (ul. Działowskiego 11, tel. 58 662 00 11, czynny w godz. 7.45 - 15.45). Osoby, które się tam zgłoszą, otrzymają kompleksową pomoc m.in: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, porady prawnika. Będą miały także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności. Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych potrzebujących pomocy właśnie w Zespole ds. Bezdomnych, a także w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (tel. 58 660 22 03 i 58 662 22 04 - całodobowo) i Straży Miejskiej (tel. 986 - całodobowo).
UWAGA! W przypadku zauważenia obecności osób bezdomnych w miejscach, które zagrażają ich życiu i zdrowiu (w opuszczonych budynkach, kanałach, w pergolach śmietnikowych itp.) - zwłaszcza podczas mrozów - należy jak najszybciej powiadomić o tym fakcie służby miejskie!

ikona