995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Nagroda dla prezydenta Gdyni

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał 14 marca 2011 r. w Warszawie Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego za 2010 rok. Jej laureatami są osoby, które stanowią wzór służby publicznej.
Prezydentowi Gdyni kapituła konkursu jednogłośnie przyznała nagrodę 19 stycznia 2011 r. W uzasadnieniu werdyktu podkreśliła, że „Wojciech Szczurek stał się symbolem samorządu terytorialnego w Polsce, a miasto pod jego rządami przeżywa wspaniały rozwój. Z tak rekordowymi wynikami poparcia stał się modelem osoby, która działa na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami politycznymi".
Kapituła uznała, że: „Wojciech Szczurek jest wzorem samorządowca i osoby, która spełnia standardy służby publicznej wyznaczone przez Andrzeja Bączkowskiego".
Andrzej Bączkowski był działaczem „Solidarności" i opozycji demokratycznej, a po 1989 r. urzędnikiem służby publicznej, wiceministrem pracy w sześciu gabinetach, od lutego 1996 r. ministrem pracy. Zmarł nagle 7 listopada 1996 r. Jest uważany za wzór urzędnika i najwybitniejszego ministra pracy po 1989 r.
Nagroda Jego imienia przyznawana jest osobom, które stanowią wzór służby publicznej, kierują się zasadą pracy ponad podziałami, działają w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.baczkowski.org.

ikona