995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Podziękowania

Centrum Integracja Gdynia Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji serdecznie dziękuje Centrum Kształcenia MaestRia z/s w Gdyni za udział w organizacji i prowadzeniu wydarzenia „Dzień kobiet dla mieszkanek Gdyni", które odbyło się 5 marca 2011 r. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możliwe są działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz działania na rzecz wyrównywania szans i integracji społecznej.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 wraz z gronem pedagogicznym dziękuje wszystkim rodzicom i przyszłym uczniom za przyjęcie zaproszenia na Dzień Otwarty szkoły i tak liczne przybycie. Dziękujemy za zapisy i informujemy, że trwają one do 31 marca 2011 r., zaś w przypadkach szczególnych można dziecko zapisać po tym terminie. 

ikona