995 (595) 2011-03-25 - 2011-03-31

Unia Europejska pomaga młodym

20-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych na czele z mgr Anną Wieczyńską, spędziła 5 tygodni w Hiszpanii, ucząc się j. hiszpańskiego, i zgłębiając wiedzę o tym kraju oraz uczestnicząc w kursach ekonomicznych połączonych z praktykami w firmach.
Wyjazd poprzedzony został całoroczną nauką j. hiszpanskiego i udziałem w wykładach prowadzonych przez nauczycielkę i tłumacza w jednej osobie - Annę Szymoniak.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych jest uczestnikiem europejskiego programu pt. „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Wszyscy uczestnicy po zakończeniu praktyk otrzymali certyfikat mobilności „Europass", potwierdzający zdobycie doświadczenia oraz umiejętności przydatnych podczas starania się o pracę na rynku europejskim oraz certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu j. hiszpańskiego na poziomie podstawowym.
Koordynatorką projektu była p. mgr Anna Wieczyńska. Cały projekt został sfinansowano z funduszy Unii Europejskiej.

ikona